9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi “Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret” etkinliğinin katılımcı kontenjanı dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz. Önümüzdeki Zirvelerde görüşmek dileğiyle...
9th International Quality In Construction Summit “The Codes of Competition: Trade Without Boundaries” has filled the quota of participants. Thanks for your attention. See you in the next summit...